Votes : ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಶೇ ಮತದಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತದಾನ ತಾಲೂಕು ಶೇಕಡಾವಾರು

ಕಂಪ್ಲಿ  : 74.58%

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ : 73.29%

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : 72.12%

ಹಡಗಲಿ : 70.72%

ಸಂಡೂರು : 70.05%

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ : 67.53%

ವಿಜಯನಗರ : 65.61%

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ : 60.33%


ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.44.36 ಮತದಾನ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ - ಶೇ.44.05

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ - ಶೇ.40.98

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - ಶೇ.40.30 

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ- ಶೇ.43.34

ಕಂಪ್ಲಿ-50.46

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-47.46

ಸಂಡೂರು 44.56

ವಿಜಯನಗರ - ಶೇ.44.28

---------------------------------------


ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05.00 ಗಂಟೆಯ ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.68.94% ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ - ಶೇ.67.53

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ - ಶೇ.60.33

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ - ಶೇ.70.72

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ- ಶೇ.72.12

ಕಂಪ್ಲಿ - ಶೇ.74.61

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ - ಶೇ.73.29

ಸಂಡೂರು - ಶೇ.70.09

ವಿಜಯನಗರ - ಶೇ.65.61


Previous Post Next Post

AD

 


Siddi TV

Contact Form

f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">